WelaCoffee


P' Sawek (พี่เสวก) Dry Process - 200g


SL34 varietal from Pha Tang, dry process

 

About this coffee

 

กาแฟพี่เสวกตัวนี้ เป้นกาแฟที่ปลูกอยู่บนดอยผาตั้ง จังหวัดเชียงราย บนความสูง 1400เมตรหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นไร่เดียวกับกาแฟผาตั้งตัวอื่นๆที่เราใช้เป็นประจำในโรงคั่วของเรา แต่ความพิเศษของกาแฟตัวนี้คือ สายพันธ์ที่ใช้จะเป็น SL34 Varietal ในขณะที่ตัวอื่นๆจะเป็น Catimor Varietal

กาแฟตัวนี้ถูกนำไปผ่านกระบวนการ Natural Process ทำให้มีความหวานและกลิ่นจากการหมักที่เกิดจากกระบวนการตากแห้ง

เรานำเมล็ดกาแฟพี่เสวก ไปคั่วระดับอ่อนเพื่อคงความเปรี้ยวหวานของผลไม้เอาไว้ โดยจะมีกลิ่นออกโทนผลไม้หมัก เช่น เสาวรส ผลไม้แห้ง และไวน์แดง ที่เกิดจาก Fermentation ระหว่างการผลิต เหมาะกับนำไปชงดื่มเป็นกาแฟดำไม่ว่าจะดริป เอสเพรสโซ่ หรืออเมริกาโน่ เพราะจะทำให้ได้ความเปรี้ยวหวานหอมของผลไม้ได้ดีที่สุด

ดอยผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น ตั้งอยู่ชายขอบแนวชายแดนของจังหวัดเชียงรายติดกับประเทศลาว สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1600เมตร เป็นที่ตั้งรกรากของชาวจีนฮ่อ ซึ่งอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากเป็นดอยที่สูง ทำให้กาแฟบนดอยนี้สามารถสร้างน้ำตาลได้ดีจากอุณหูภูมิที่หนาวเย็นในตอนกลางคืนตลอดทั้งปี

GRIND TYPE
Whole Beans
Ground Coffee
Espresso
Filter
French Press
QUANTITY
1
2
3
4
PRICE
350   
 
 
 
Roast Profile

Light

Altitude

1,300 – 1,400m.

Origin

Pha Tang , Chiang Rai

Process

Natural Process

Varietal

SL 34

Flavour Note

Passionfruit, Dried Fruit and Winey