WelaCoffee


Mae Jan Tai Honey Process (200g)


Mae Jan Tai (200g), Honey Process, Medium Roast


About this coffee

หมู่บ้านแม่จันใต้ เป็นหมู่บ้านของชาวอาข่า ตั้งอยู่กลางหุบเขาเล็กๆตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อยู่เหนือจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตร

เดิมพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นพื้นที่เพาะปลูกฝิ่น แต่ปัจจุบัน ได้มีการจัดการพื้นที่เพาะปลูกกาแฟ เป็นหลัก ด้วยความที่ดินบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้น และมีแหล่งน้ำที่สะอาด รวมไปถึงการไม่ใช้สารเคมีในการปลูกกาแฟเพราะผู้คนแห่งนี้ต้องการที่จะดูแลต้นกาแฟควบคู่ไปกับการรักษาผืนป่าที่สืบทอดต่อกันมา ทำให้กาแฟที่ปลูกบริเวณนี้มีคุณภาพสูงและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

กาแฟที่เรานำมานี้มาจากไร่ของคุณอนุสรณ์ จือปา ผ่านกระบวนการแปรรูปแบบ Honey Process ซึ่งทำให้ระดับน้ำตาลในเมล็ดกาแฟมีอยู่มาก นำมาคั่วในระดับ Medium Roast ให้กลิ่นและรสโทน น้ำตาลทรายแดง น้ำผึ้ง แทรกด้วยกลิ่นชามะลิเบาๆ

กาแฟตัวนี้เหมาะกับคนที่ไม่ชอบกาแฟที่มีความเปรี้ยวหรือ Acidity ที่สูงมาก

สามารถนำไปชงได้ทั้ง Filter และ เครื่องชงเอสเพรสโซ๋ เข้ากันกับนมได้ดี หรือจะทานเป็นกาแฟดำก็จะได้รสหวาน อมเปรี้ยวเล็กน้อย

GRIND TYPE
Whole Beans
Ground Coffee
Espresso
Filter
French Press
QUANTITY
1
2
3
4
PRICE
300   
 
 
 
Roast Profile

Medium

Altitude

1,200-1,300m.

Origin

Mae Suai, Chaing Rai

Process

Honey Process

Varietal

Catimor

Flavour Note

Brown sugar, Jasmine Tea, Honey & Syrup